Personvernserklæring

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter om deg, og at du føler deg trygg på at personvernet ditt er ivaretatt. All behandling av personopplysninger i Tinholt eiendomsmegling skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Tinholt eiendomsmegling er en del av et White Label AS sitt system for levering av eiendomsmeglertjenester. Hvert enkelt kontor er organisert som egne aksjeselskap med særskilt tillatelse fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet og drifter for egen regning og risiko.

Daglig leder i det enkelte foretaket tilknyttet Tinholt eiendomsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av det enkelte eiendomsmeglerforetak.

Flere av foretakene har samarbeid med banker om banktjenester og bankene vil være behandlingsansvarlig når man har bedt om å bli kontaktet i forbindelse med finansiering og rådgivning. Visma Real Estate AS med produktet Broker er leverandør av tipsløsning mellom megler og bank.

Vår behandling av personopplysninger

Tinholt eiendomsmegling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres;
 • for å markedsføre boliger;
 • for å markedsføres foretakets tjenester;
 • som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak;
 • som ledd i kundeundersøkelser for å forbedre oss og sikre en god opplevelse for kunder.

Nettsiden tar imot personopplysninger fra forskjellige kanaler og distribuerer de til rett kontor/ansatt i Tinholt eiendomsmegling- kjeden, slik at kunden og ansatt får utført sitt ønske om boligsalg, boligkjøp eller salgsfremmende tiltak. Disse kanalene kan være via Tinholt eiendomsmegling AS sin hjemmeside (www.tinholt.no), Webmegler / Visma Core (Fagsystemet, finn.no, meglere, finansrådgivere eller andre tjenester/tjenesteleverandører. For å få utført disse tjenestene må kunden akseptere at det samles inn et minimum av informasjon for å få utført tjenesten. Senere i prosessen kan det være behov for ytterligere informasjon som megler eller finansrådgivere trenger for å få utført tjenesten. Samtykke blir innhentet i alle tilfeller.

Fordi vi respekterer din rett til personvern, kan du velge å ikke akseptere enkelte typer cookies.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Store deler av vår behandling av dine personopplysninger vil ha sitt grunnlag i et samtykke fra deg, jf. GDPR artikkel 6 a. Du kan samtykke til ulike behandlingsaktiviteter, for eksempel mottakelse av nyhetsbrev. Du har rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke.

Behandlingen av dine personopplysninger vil dels kunne ha rettslig grunnlag i GDPR artikkel 6 b, for så vidt gjelder den delen av behandlingen som er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse.

Behandlingen vil dels også kunne ha rettslig grunnlag i GDPR artikkel 6 c, for så vidt gjelder den delen av behandlingen som er nødvendig for å oppfylle Nce Eiendom rettslige forpliktelser.

Behandlingen vil også kunne ha rettslig grunnlag i GDPR artikkel 6 f (interesseavveining), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse om veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Hvor fort opplysningene slettes kan likevel variere ut fra de konkrete omstendighetene.

Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata, annonser, meldinger og øvrig informasjon du registrerer. Ber du om at din brukerprofil slettes, vil vi fjerne personopplysninger fra profilen din. Av hensyn til mulige tvister vil personopplysningene ligge i våre administrative systemer en tid før opplysningene slettes permanent. Vi lagrer navn og e-postadresse for dem som har samtykket til å motta nyhetsbrev, boligvarsling mv. inntil samtykket trekkes tilbake. Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare slike opplysninger en bestemt tid.

Hvilke personopplysninger behandles?

Informasjonen som lagres om deg som bruker, omhandler posisjonen din (IP-adresse), hvordan du navigerer på nettsiden og teknisk informasjon om nettleseren din og operativsystemet ditt.

Eksempler på opplysninger som lagres er:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Telefon/mobil
 • E-post
 • Kommentarer
 • Samtykker
 • Formål
 • Kilde for henvendelsen
 • Registreringsdato
 • Boligen du er interessert i

Hvor hentes opplysningene fra?

Når du besøker nettsiden vår, registrerer vi informasjon om deg i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, og inoen tilfeller IP-adressen din. En cookie er en liten tekstfil som lagres i intern minnet til nettleseren din. Videre innhenter og lagrer vi opplysninger fra eventuelle bestillings- og kontaktskjemaer du fyller ut.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Når du besøker nettsiden vår, vil du få mulighet til å godkjenne eller avvise bruken av informasjonskapsler.

Dersom du velger å ikke akseptere bruken av cookies, kan det føre til at nettsiden ikke fungerer optimalt.

Dersom du ønsker å bli kontaktet av en av våre eiendomsmeglere i forbindelse med salg eller kjøp av bolig, må du i våre skjemaer registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger mener vi:

 • Navn
 • Telefon
 • E-post
 • Postnummer

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Videre deler vi personopplysninger med virksomheter dersom det er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg. Utover dette deler vi ikke personopplysninger med andre virksomheter med mindre du har samtykket til dette.

Tinholt eiendomsmegling vil benytte dine personopplysninger som er registrert i Boligkjøperregisteret til å oppdatere deg om aktuelle eiendommer iht søkeprofil og - søket lagres så lenge du har en aktiv profil/søk.

Meglerforetaket deler også kjøpers opplysninger (navn, mail, tlf. og andre relevante opplysninger) med selger/utbygger i prosjekter. Disse vil videre dele relevante opplysninger med f. eks. forretningsfører og andre aktører for å kunne gjennomføre kjøp og ivareta kjøpers og selgers sammenfallende interesser.

Bruk av databehandlere

Tinholt eiendomsmegling inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av foretak i Tinholt eiendomsmegling lagres på servere i Europa. Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til daglig leder i det foretaket du har vært i kontakt med eller eventuelt per post til foretaket.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet ([email protected])

Hvordan sikres opplysningen?

All kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Opplysningene blir lagret på sikre servere bak en streng fysisk brannmur som ivaretar våre krav til sikkerhet.

Markedsføring

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Behandlingen av dine personopplysninger for markedsføringsformål skjer på grunnlag av en berettiget interesse du har gitt samtykke til.

For å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler, som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Eksempler på slike tredjepartsaktører er Google, Facebook, Visma Real Estate AS, Ellera AS, Delta Projects, Vimeo, YouTube og DoubleClick. Under følger mer utfyllende informasjon om de aktuelle tredjepartsaktørene: Google / Google Analytics / Google (Dynamic) Remarketing / Google Adwords Converter / DoubleClick Floodlight / YouTube.

Google registrerer også nettsteder og apper du har besøkt som tilhører bedrifter som annonserer med Google, tidligere interaksjon med annonser eller annonseringstjenester fra Google, samt Google-profilen din (inkludert aktiviteten din på YouTube og Google+).

Vi gjør ikke følgende: Kobler navn eller personlig identifiserbar informasjon til informasjonskapselen din uten samtykke fra deg. Vi knytter heller ikke informasjonskapselen din til sensitive emner som etnisitet, religion, seksuell legning eller helse uten samtykke fra deg.

Her adssettings.google.com/authenticated kan du lese mer om

om dine muligheter for å hindre at Google registrerer atferdsmønsteret ditt;

om hvordan du kan melde deg av Googles bruk av cookies;

om hvordan du kan melde deg av Googles DoubleClick sin bruk av cookies.

Les mer om dine muligheter for å hindre at Google registrerer atferdsmønsteret ditt:

https://support.google.com/ads...

Les mer om hvordan du kan melde deg av Googles bruk av cookies:

https://adssettings.google.com...

Les mer om hvordan du kan melde deg av Googles DoubleClick sin bruk av cookies:

https://adssettings.google.com...

Google Tag Manager

Benyttes til å organisere og styre script som kjører på vårt/våre domene(r).

Facebook Custom Audience

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Facebooks tjenester. Finn ut mer om hvordan Facebook bestemmer hvilke annonser du får se her: https://www.facebook.com/help/...

Hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook, kan du justere annonseinnstillingene dine. Les om Facebook sine retningslinjer for personvern, samt mulighetene for å hindre at Facebook registrerer ditt adferdsmønster her: https://www.facebook.com/about...

Visma Real Estate AS

Produktet Wave fra Visma Real Estate AS blir brukt for å gjennomføre markedsføringskampanjer. Vi henter data til brukerstatistikk, eksempelvis antall visninger og klikk på annonser. I tillegg bruker vi data for å skreddersy annonser mot spesifikke målgrupper. Wave samler ikke personlig identifiserbar data fra ditt besøk til sine domener, annet enn informasjon som du frivillig legger igjen. Ved å bruke annonseblokkere eller ved å ikke godta cookie policyen vår vil du blokkere dette.

Delta Projects: deltaprojects.com/privacy-policy/

Tredjeparts spørringer/third party requests

Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer, som lagres av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til en tredjepart. Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart, kan du oppleve å motta markedsføring basert på undersider du har besøkt på nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon, og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker. For enkel oppsummering og valg, gå til vårt Senter for personvern.

Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev for bl.a. å informere om boligmarkedet, gi gode tips i forbindelse med kjøp og salg av bolig, samt markedsføre våre tjenester og informere om vår virksomhet. Til dette benytter vi mailadresser og navn, og noen ganger vil vi også kjenne dine interesser og din lokasjon. Vi sender kun ut nyhetsbrev dersom vi har et eksisterende kundeforhold med deg eller vi har innhentet ditt samtykke. Alle utsendelser inneholder en avmeldingslenke.

Sosiale medier

Vårt nettsted kan inneholde knapper til å dele innhold i sosiale medier. Disse knappene er opprettet med kode som er levert av kanalen selv. Denne koden legger igjen en informasjonskapsel i din nettleser med mindre du har stengt for slik bruk. Les gjerne mer om personvern på Facebook, Instagram, og YouTube. Husk på at du kan selv administrere ditt forhold og den behandlingen av dine personopplysninger de foretar direkte hos disse aktørene.

Google AdWords

Vi benytter Google Adwords for å markedsføre våre boliger og tjenester i Googles annonsenettverk. Informasjonskapselen (cookien) på nettstedet vårt gir oss innsikt i hvordan de besøkende bruker siden osv., gjennom Google Adwords-annonser. Denne informasjonen blir brukt til optimalisering og for å tilby deg mer relevante annonser i fremtiden.

Nettsiden vår

Nettsiden vår benyttes til å gi informasjon om boliger vi har for salg, tips i forbindelse med boligkjøp og -salg og våre tjenester. På vår nettside blir generell informasjon om de besøkende registrert gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies). I denne sammenheng registreres spesielt IP-adressen til datamaskinen, brukernavnet, tidspunkt for besøk og data fra nettleseren til den besøkende.

Retargeting

Retargeting en annonseringsmetode for å vise annonser til personer som allerede har besøkt en nettside. Retargeting kan benyttes dersom du har tillatt slike cookies i din nettleser. Denne typen annonsering gjør det mulig å vise spesifikke annonser til besøkende som har lagt igjen cookies på vår nettside.

Informasjonskapsler (cookies)

Tinholt eiendomsmegling bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider og for å gjøre visse deler av innholdet mer relevant og lokalt for brukeren. Til dette benytter vi oss av måleverktøyet Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Ved å sette en cookie kan vi lagre informasjon om hvordan du navigerer på nettsiden, og gi oss nyttig statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre. Nettsiden benytter også informasjonskapsler for å skape og levere relevante og tilpassede markedsføringskampanjer i diverse annonsenettverk som f.eks. Google og Facebook. Du kan se en oversikt over hvilke cookies vi bruker i Senter for personvern.

De fleste nettlesere (som Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari og Opera) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke godta bruk av cookies, kan det føre til at nettsider ikke vil fungere optimalt.

Nettsiden benytter også 3. parts cookies for å skape og levere relevante og tilpassede markedsføringskampanjer i diverse annonsenettverk som f.eks. Google og Facebook. Du kan derfor oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider, såkalt remarketing. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Dersom du benytter deg av et innsendingsskjema eller abonnerer på nyhetsbrev på websiden, tar vi vare på informasjonen som legges inn i skjemaene.

Websiden inneholder også en plug-in fra Facebook. Dette er en 'dele-knapp' der bruker kan dele eiendommer og annet innhold og legge det ut på sin Facebook-side dersom man er pålogget sin egen Facebook-konto. Facebook kan dermed koble brukers besøk på vår webside til den gjeldende Facebook-kontoen. Vi påpeker at vi som tilbyder av denne websiden ikke har kunnskap om hvilke data som overføres eller hvordan Facebook bruker disse dataene. Les her for mer info om Facebook sine personvernregler.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren. Ved å bruke vårt nettsted, anses du å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som er beskrevet ovenfor.

Formål:

 • Gjøre det mulig for systemet å kjenne brukere for å kunne tilpasse innholdet etter brukerens preferanser.
 • Beregne og rapportere brukerantall og trafikk.
 • Utvikle og forbedre nettstedet gjennom å forstå hvordan det anvendes.
 • Du kan slette cookies fra din harddisk når som helst. Dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner.
 • Du kan endre innstillingene i din webleser slik at den ikke tillater at cookies lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse nettsider, og gjør at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger ta kontakt med eiendomsmeglingsforetaket eller til Visma Real Estate AS  samt Ellera AS som drifter Tinholt.no via e-post til [email protected] / [email protected]

Oppsummering

Formål: Vi samler inn og behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler, markedsføre boliger og tjenester, kontrolltiltak, og forbedre kundeopplevelsen.

Samtykke: Mange av våre behandlingsaktiviteter er basert på ditt samtykke, som du kan trekke tilbake når som helst.

Datalagring: Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for formålet eller lovpålagte plikter.Dine rettigheter: Du har rett til innsyn, korrigering, sletting, begrensning, protest, og dataportabilitet av dine data.

Tredjepartsdeling: Vi deler noen ganger data med offentlige myndigheter, databehandlere, og andre virksomheter basert på lovpålagte forpliktelser eller ditt samtykke.

Cookies: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og til markedsføringsformål. Du kan styre bruken av disse via nettleserinnstillingene dine.

Overføring utenfor EU: Noen data kan overføres utenfor EU, men vi sikrer at dette er i samsvar med GDPR.

Sikkerhet: Vi bruker SSL og andre sikkerhetstiltak for å beskytte dine data.

Endringer: Eventuelle endringer i denne erklæringen vil bli publisert på vår nettside 14 dager før de trer i kraft.

Kontakt: Hvis du har spørsmål eller bekymringer om ditt personvern, kan du kontakte oss via oppgitt kontaktinformasjon.